wtorek, 13 listopada 2012

Zestawienie obciążeń 2TB

Wykonaj zestawienie obciążeń w *.xls dla założeń wydanych przez prowadzącego i prześlij na adres: bartek.durak@gmail.com

czwartek, 25 października 2012

piątek, 28 września 2012

Egzaminy praktyczne B.16 B.30 B.33


Test B.30 10.2013

Zadanie praktyczne B.30  z 2018 roku.

Rozwiązanie zadania praktycznego [Nadproże monolityczne]

Zadanie praktyczne B.30  z 2015 roku.

Tematem kosztorysowania była ściana oporowa z rurą drenażową w gruncie.
Plik zadania egzaminacyjnego 


b_30_2015_01_01B.30 Wykonanie robót zmechanizowanych koparką.B.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

Egzamin praktyczny B.33 CZERWIEC 2016
Widok ścian, fundamentu i wieńców,

Budynek z odsłoniętą jedną ścianą boczną.https://www.dropbox.com/s/uyulxlh9259r7g0/b33_cz16_prak1_strop%20p%C5%82ytowy.pdf?dl=0W prezentacji umieszczam dla Was zadanie z B.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych z objaśnieniami.Wykonaj kosztorys połaci dachowej jak na rysunku. Przedmiar wykonaj w programie Miara i porównaj z obliczeniami ręcznymi. 

b_30_2015_01_01Zadanie praktyczne. Ściany murowane.Zadanie praktyczne. Ławy fundamentowe


Zadanie praktyczne. Stopa żelbetowaZadanie praktyczne. Strop Ackermana.Zadanie praktyczne. Nadproże żelbetowe.Zadanie praktyczne. Schody żelbetowe
Zadanie praktyczne. Słupy- żelbetowy i murowany.Ławy fundamentowe 

Link do pliku >> Ławy fundamentowe <<


Omówienie zadania praktycznego dotyczącego wykonania dachu drewnianego jednospadowego.

Najwięcej trudności sprawiło uczniowi wykazanie kolejności technologicznej

Składowanie elementów konstrukcji dachowejjeżeli w robotach VII.1 uwzględniono informacje: przechowywanie w stosach (sztaplach),stosowanie przekładek drewnianych,daszka ze  spadkiem,zapewnienie możliwości odparowania wody zawartej w drewnie,każdy asortyment przechowywać w oddzielnym stosiePrzygotowanie lub trasowanie  (odwiązanie konstrukcji) lub obróbka surowca drzewnegowyznaczenie linii cięć na materiale za pomocą wzorników,przycięcie i odpowiednie obrobienie poszczególnych elementów (gniazda, wręby),zaimpregnowanie miejsc obrabianych, itp..Transport pionowy  elementów konstrukcji na miejsce wbudowania.  Montaż elementów konstrukcji dachu Ułożenie murłat Ułożenie podwaliny Ustawienie słupów Ułożenie płatwi Montaż mieczy Ułożenie krokwiinformacje: np- zabezpieczenie  murłat przed wilgocią murówkotwienie murłat w murze- odbiory częściowe, -sprawdzenie poziomu i pionu elementów- sprawdzenie spadku połaci ,itp.Odbiór końcowy konstrukcji dachu przez kierownika budowy lub  wpis  do dziennika budowy sprawdzenie zgodności kształtu i wymiarów głównych z dokumentacją- sprawdzenie prawidłowości oparcia konstrukcji, sprawdzenie prawidłowości połączeń itp.Przestrzeganie przepisów bhp, przestrzeganie  wymagań technologicznych lub innych podczas robót.

Przykładowe zadania praktyczne dla 4TB

Rozwiązanie z omówieniem zadania praktycznego Fert-45 z egzaminu w 2009 r.


Zadanie stropu Fert do pobrania


Zadanie praktyczne  Nr1 z podręcznika
Wykonaj zadanie na podstawie założeńPrzykładowe rozwiązanie znajduje się, na stronie 116 "Egzamin zawodowy" Grażyny Janik

Uwaga film dotyczy stropu Teriva, nie Fert.

czwartek, 27 września 2012

piątek, 16 marca 2012

Przedmiar robót 3TB_kosztorysowanie

Rodzaje kosztów. ZST Kolbuszowa 

Ogólne zasady przedmiarowania. ZST Kolbuszowa
Ustalanie kosztów. ZST Kolbuszowa

Przedmiarowanie tynków, sztablatur, okładzin, gzymsów, stolarki okiennej.
Zadanie praktyczne Nr 4 dla technika budownictwa z B.30. ZST Kolbuszowa

Wszystkie wymiary należy przemnożyć razy 0.1*Nr w dzienniku i dodać do istniejącego wymiaru.
Przykładowo jeżeli ścian miała długość 3 m a numer w dzienniku to Nr 4. To:
3m + 0.1*4= 3.4m 

!! Zadanie jest rozwinięciem egzaminu próbnego, ale nim nie jestZadanie praktyczne Nr 2 dla technika budownictwa z B.30

ścieżka rowerowa

Przykład obliczeń przed zmianą danych


================================

Zadanie praktyczne dla technika architektury krajobrazu

1. Wykonaj przekrój poprzeczny na podstawie zamieszczonego rzutu.
2. Zadanie praktyczne R.22 z 2014 roku
3. Zadanie praktyczne ze starej podstawy

3. Egzamin próbny z kwalifikacji R.22 I


================================

Egzamin próbny
Grupa A
Grupa B
-----------------

Przykładowe zadanie praktyczne Nr 1 II B.30


========================================

Nowe testy z kosztorysowania B.30


Test złożony B.30 dla  4TB 


Zasady przedmiarowania tynków i okładzin

 Przedmiarowanie tynków i okładzinNa podstawie rysunków rzutu i przekroju, należy wykonać przedmiar robót dla wykopów, ław fundamentowych oraz ścian.
Wymiary na rzucie należy zmienić wedle własnego uznania i dać do zatwierdzenia, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru.
Przykładowy przedmiar robót dla tego obiektu znajduje się w podręczniku do kosztorysowania na stronie 321. [ Kosztorys inwestorski ]
Pomoc do programu Norma Pro.
Program jest dostępny w pełnej wersji Edukacyjnej w cenie podręcznika WSiP


Szkolenia i kursy z budownictwa. W zakresie kosztorysowania Norma Pro, projektowania AutoCAD, podstaw projektowania, obliczeń Mathcad, Revit, Sketchup,