piątek, 11 stycznia 2019

Grunty budowlane

1. Analiza makroskopowa gruntów spoistych


Rys. 1. Uformowana kulka z gruntu

Rys. 2. Wałeczek o średnicy 3mm

Rys. 3. Wałeczek spękany podłużnie

Rys. 4. Wałeczek spękany poprzecznie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie obserwacji wałeczka określamy stan gruntu
Określamy: 
 • stan zwarty - gdy z gruntu nie można uformować kulki, 
 • stan półzwarty - gdy można uformować kulkę, lecz wałeczek pęka podczas pierwszego wałeczkowania (liczba wałeczkowań równa 0), 
 • stany twardoplastyczny, plastyczny i miękkoplastyczny - na podstawie liczby kolejnych wałeczkowań tej samej kulki, biorąc pod uwagę ile razy uzyskano niespękany wałeczek średnicy 3 mm. Liczba zarejestrowanych wałeczków powinna oznaczać liczbę wałeczków z tej samej kulki, które nie popękały. Próbę wałeczkowania powtarza się co najmniej trzykrotnie. Za miarodajną przyjmuje się najwyższą z uzyskanych liczb wałeczkowań. 


 • stan płynny - gdy grunt w trakcie tworzenia się z niego kuleczki rozmazuje się na dłoni.

Wskazówki dodatkowe ułatwiające określenie rodzaju i stanu gruntu spoistego: 

 • wałeczkujemy kulkę o średnicy 7mm do grubości wałeczka 3mm; 
 • liczba wałeczkowań oznacza ile razy uzyskujemy wałeczek o średnicy 3mm do jego charakterystycznych spękań, jeśli wałeczek pęka w czasie czwartego wałeczkowania to oznacza ilość wałeczkowań równą 3;
 • po zachowaniu się wałeczka i jego wyglądzie określimy rodzaj gruntu spoistego; 
 • grunty bardzo spoiste pozwalają się wałeczkować do grubości 1mm; 
 • grunt zwarty nie poddaje się naciskowi palców; 
 • grunt półzwarty pozwala formować się w kulkę, nie wałeczkuje się; 
 • pył mało wilgotny pozostawia na palcach jasną mączkę, a glina i iły nie
===================================================================
Projekty wykonane w programie mathcad z mechaniki gruntów w celach dydaktycznych

Osiadania ławy fundamentowej

Skarpa


Pale fundamentowe

Brak komentarzy: