piątek, 16 marca 2012

Przedmiar robót 3TB_kosztorysowanie

Rodzaje kosztów. ZST Kolbuszowa 

Ogólne zasady przedmiarowania. ZST Kolbuszowa
Ustalanie kosztów. ZST Kolbuszowa

Przedmiarowanie tynków, sztablatur, okładzin, gzymsów, stolarki okiennej.
Zadanie praktyczne Nr 4 dla technika budownictwa z B.30. ZST Kolbuszowa

Wszystkie wymiary należy przemnożyć razy 0.1*Nr w dzienniku i dodać do istniejącego wymiaru.
Przykładowo jeżeli ścian miała długość 3 m a numer w dzienniku to Nr 4. To:
3m + 0.1*4= 3.4m 

!! Zadanie jest rozwinięciem egzaminu próbnego, ale nim nie jestZadanie praktyczne Nr 2 dla technika budownictwa z B.30

ścieżka rowerowa

Przykład obliczeń przed zmianą danych


================================

Zadanie praktyczne dla technika architektury krajobrazu

1. Wykonaj przekrój poprzeczny na podstawie zamieszczonego rzutu.
2. Zadanie praktyczne R.22 z 2014 roku
3. Zadanie praktyczne ze starej podstawy

3. Egzamin próbny z kwalifikacji R.22 I


================================

Egzamin próbny
Grupa A
Grupa B
-----------------

Przykładowe zadanie praktyczne Nr 1 II B.30


========================================

Nowe testy z kosztorysowania B.30


Test złożony B.30 dla  4TB 


Zasady przedmiarowania tynków i okładzin

 Przedmiarowanie tynków i okładzinNa podstawie rysunków rzutu i przekroju, należy wykonać przedmiar robót dla wykopów, ław fundamentowych oraz ścian.
Wymiary na rzucie należy zmienić wedle własnego uznania i dać do zatwierdzenia, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru.
Przykładowy przedmiar robót dla tego obiektu znajduje się w podręczniku do kosztorysowania na stronie 321. [ Kosztorys inwestorski ]
Pomoc do programu Norma Pro.
Program jest dostępny w pełnej wersji Edukacyjnej w cenie podręcznika WSiP


Szkolenia i kursy z budownictwa. W zakresie kosztorysowania Norma Pro, projektowania AutoCAD, podstaw projektowania, obliczeń Mathcad, Revit, Sketchup,