piątek, 28 września 2012

Egzaminy praktyczne B.16 B.30 B.33


Test B.30 10.2013

Zadanie praktyczne B.30  z 2018 roku.

Rozwiązanie zadania praktycznego [Nadproże monolityczne]

Zadanie praktyczne B.30  z 2015 roku.

Tematem kosztorysowania była ściana oporowa z rurą drenażową w gruncie.
Plik zadania egzaminacyjnego 


b_30_2015_01_01B.30 Wykonanie robót zmechanizowanych koparką.B.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

Egzamin praktyczny B.33 CZERWIEC 2016
Widok ścian, fundamentu i wieńców,

Budynek z odsłoniętą jedną ścianą boczną.https://www.dropbox.com/s/uyulxlh9259r7g0/b33_cz16_prak1_strop%20p%C5%82ytowy.pdf?dl=0W prezentacji umieszczam dla Was zadanie z B.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych z objaśnieniami.Wykonaj kosztorys połaci dachowej jak na rysunku. Przedmiar wykonaj w programie Miara i porównaj z obliczeniami ręcznymi. 

b_30_2015_01_01Zadanie praktyczne. Ściany murowane.Zadanie praktyczne. Ławy fundamentowe


Zadanie praktyczne. Stopa żelbetowaZadanie praktyczne. Strop Ackermana.Zadanie praktyczne. Nadproże żelbetowe.Zadanie praktyczne. Schody żelbetowe
Zadanie praktyczne. Słupy- żelbetowy i murowany.Ławy fundamentowe 

Link do pliku >> Ławy fundamentowe <<


Omówienie zadania praktycznego dotyczącego wykonania dachu drewnianego jednospadowego.

Najwięcej trudności sprawiło uczniowi wykazanie kolejności technologicznej

Składowanie elementów konstrukcji dachowejjeżeli w robotach VII.1 uwzględniono informacje: przechowywanie w stosach (sztaplach),stosowanie przekładek drewnianych,daszka ze  spadkiem,zapewnienie możliwości odparowania wody zawartej w drewnie,każdy asortyment przechowywać w oddzielnym stosiePrzygotowanie lub trasowanie  (odwiązanie konstrukcji) lub obróbka surowca drzewnegowyznaczenie linii cięć na materiale za pomocą wzorników,przycięcie i odpowiednie obrobienie poszczególnych elementów (gniazda, wręby),zaimpregnowanie miejsc obrabianych, itp..Transport pionowy  elementów konstrukcji na miejsce wbudowania.  Montaż elementów konstrukcji dachu Ułożenie murłat Ułożenie podwaliny Ustawienie słupów Ułożenie płatwi Montaż mieczy Ułożenie krokwiinformacje: np- zabezpieczenie  murłat przed wilgocią murówkotwienie murłat w murze- odbiory częściowe, -sprawdzenie poziomu i pionu elementów- sprawdzenie spadku połaci ,itp.Odbiór końcowy konstrukcji dachu przez kierownika budowy lub  wpis  do dziennika budowy sprawdzenie zgodności kształtu i wymiarów głównych z dokumentacją- sprawdzenie prawidłowości oparcia konstrukcji, sprawdzenie prawidłowości połączeń itp.Przestrzeganie przepisów bhp, przestrzeganie  wymagań technologicznych lub innych podczas robót.

Przykładowe zadania praktyczne dla 4TB

Rozwiązanie z omówieniem zadania praktycznego Fert-45 z egzaminu w 2009 r.


Zadanie stropu Fert do pobrania


Zadanie praktyczne  Nr1 z podręcznika
Wykonaj zadanie na podstawie założeńPrzykładowe rozwiązanie znajduje się, na stronie 116 "Egzamin zawodowy" Grażyny Janik

Uwaga film dotyczy stropu Teriva, nie Fert.

czwartek, 27 września 2012