sobota, 20 września 2014

Program nauczania dla technika budownictwa

Zamiany w nauczaniu na 2017 rok

Zmiany w kształceniu zawodowym dla rynku pracy

Podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przy udziale Mateusza Morawieckiego Wicepremiera, Ministra Rozwoju ogłosiła kierunki zmian dotyczących kształcenia w szkolnictwie zawodowym.
_________________________________________
Zawodówki odchodzą do przeszłości. Od września 2017 roku efektem reformy szkolnictwa zawodowego będą nowe szkoły branżowe z maturą zawodową. Tak zapowiedziała Anna Zalewska, minister edukacji, na konferencji w Wałbrzychu

Cały tekst: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,20299010,minister-edukacji-zapowiada-koniec-z-zawodowka-beda-szkoly.html#ixzz4LTppbgjH
Materiał do prezentacji teodolituProgram nauczania dla technika budownictwa

Technologia robót zbrojarsko-betoniarskich 3B


==========================================

Technik architektury krajobrazu taZ5.01
Informacje dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
Do wykonania analizy egzaminów zawodowych w roku 2014/2015 zastosowano opracowania OKE i CKE, odpowiednio dla starej i nowej podstawy programowej.
Umieszczam linki do publikacji OKE i CKE aby każdy miał możliwość porównania wyników egzaminów zawodowych.
Stara podstawa programowa:
a) CKE
b) OKE
c) OKE zawodówka
Nowa podstawa programowa:
a) CKE
b) OKE
---środa, 10 września 2014

Konstrukcje zespolone

Konstrukcja zespolona:
Jest to konstrukcja powstała w wyniku połączenia elementu stalowego z betonem lub
elementem żelbetowym albo sprężonym, w sposób umożliwiający ich wzajemną
współpracę przy przenoszeniu obciążeń.
Zespolenie:
Wzajemne połączenie betonowej i stalowej części składowej elementu zespolonego,
o dostatecznie dużej sztywności i nośności, aby w obliczeniach obie części mogły być
traktowane jako element konstrukcyjny.

Zespolenie pełne:
Zespolenie, przy którym wzrost nośności połączenia stal – beton nie wpływa już na
zwiększenie nośności na zginanie (ta ostatnia definicja dotyczy elementów obliczanych
metodą plastyczną – patrz dalszy ciąg wystąpienia).
Przykłady konstrukcji zespolonychPrzykład 1
Przykład 2
http://www.fgg.uni-lj.si/~/pmoze/ESDEP/master/wg10/l0100.htm


niedziela, 7 września 2014

Technologia zbrojarsko betoniarska

Podręczniki

PRZYGOTOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ DO MONTAŻU

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne

MONTAŻ ZBROJENIA W DESKOWANIACH

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne

WYKONYWANIE MIESZANEK BETONOWYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne

BETONOWANIE I PIELĘGNACJA BETONU

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne

http://warunkibudowlane.pl/?s=modulos&v=capitulo&c=15746
http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,7022
http://www.konsorcjumstali.com.pl/siatki_stalowe_zgrzewane.php