wtorek, 24 października 2017

Układy sterowania i regulacji maszyn

Zastępstwo z zakresu: Układów sterowania i regulacji maszyn
Temat: Montowanie i sprawdzanie układów automatyki
Zadanie: Odpowiedz na pytania 
1. Co rozumiesz pod pojęciami: wielkość, wartość, jednostka?
2. Co to jest: automatyka, sygnał, zakłócenie, informacja, obiekt, obiekt jednowymiarowy
i wielowymiarowy, sterowanie, urządzenie sterujące, układ sterowania, regulacja?
3. Co to jest otwarty układ sterowania?

4. Co to jest zamknięty układ sterowania?

Odpowiedzi znajdują się w pierwszym dziale skryptu
Obiekt sterowania w postaci blokowej

Schemat blokowy otwartego układu sterowania


Sterowanie ręczne w układzie otwartymsobota, 21 października 2017

Wycieczka budowlańców z ZST 2017

W Czwartek, budowlańcy z ZST w Kolbuszowej, przyglądali się procesowi betonowania stropu monolitycznego. Standardowo nie wpuszcza się wycieczek podczas betonowania tak dużego stropu, gdyż jest to proces wymagający szczególnej uwagi i ostrożności. Dla uczniów z Kolbuszowej zrobiono jednak wyjątek.W Czwartek, budowlańcy przyglądali się procesowi betonowania stropu monolitycznego na ulicy Rzeszowskiej.
Standardowo nie wpuszcza się wycieczek podczas betonowania tak dużego stropu, gdyż jest to proces wymagający szczególnej uwagi i ostrożności. Dla uczniów z Kolbuszowej zrobiono jednak wyjątek.
Powstający budynek jest konstrukcją szkieletową monolityczną częściowo wspartą na słupach, częściowo na ścianach żelbetowych. Obiekt ma ponad 40 metrów w rzucie i 7,2 metra największej rozpiętości stropu. Grubość stropu to 25 cm. Na uwagę zasługuje technologia ukrytych głowic słupowych, dzięki zastosowaniu trzpieni w strefie przebicia stropu przez słup. Trzy naroża płyty stropowej są wsparte wspornikowo, co wymusiło zastosowanie dodatkowych belek w strefie zginania, oczywiście belki również są ukryte, podobnie jak głowice. Głębokość posadowienia budynku, to ponad 3 metry z dodatkową podmianą części gruntu, co przy 1 metrze przemarzana gruntu na podkarpaciu jest dużym naddatkiem, wynikającym z istnienia słabych warstw  w części planowanego posadowienia. Kolejną trudnością z którą musieli zmierzyć się inżynierowie był wyskoki poziom wody będący konsekwencją sąsiedztwa rzeki Nil. W tym przypadku zastosowano igłofiltry do osuszania wykopów pod fundamenty. Ostatnią zasługującą na uwagę innowacją było zastosowanie technologii zagęszczania gruntu poprzez mechaniczne mieszanie piasku gliniastego z cementem bezpośrednio na podłożu. Tego typu rozwiązanie znacznie skraca czas robót, bo unikamy konieczności wykonania chudego betonu.

Reasumując: Pogoda sprzyjała robotnikom przy betonowaniu i nam przy zwiedzaniu.

wtorek, 4 kwietnia 2017

Omówienie zadania z obliczenia momentu bezwładności 3B

Omówienie zadania z momentu bezwładności w roku 2017 3TB
Omówienie zadania z obliczenia momentu bezwładności w roku 2016 3BPrzykładowe zadanie dla technika ZST kolbuszowa budownictwo 3B

środa, 8 marca 2017

XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W ubiegłą sobotę odbyła się XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 Po uroczystym przywitaniu jury w składzie :  dr hab. inż. Lech Lichołai, dr inż. Marzena Kłos, dr inż. Lidia-Ożóg Buda, Kierowników Izby Inżynierów budownictwa, Podkarpackiego Inspektora Oświaty, przystąpiono do gratyfikacji ubiegłorocznych laureatów. Olimpiada składała się 2 części w której udział wzięli: uczniowie klasy 3B: Dominik Michałem, Karol Fryzeł, Artur Tylutki, uczeń klasy 4B: Łukasz Wilczyński. 

Opiekunem uczniów był mgr inż. Bartłomiej Durak


niedziela, 5 marca 2017

Technika robót instalacyjnych

Dział instalacji sanitarnych  i sieci komunalnych


Projekt modernizacji instalacji sanitarnej w szkole. 
Projekt wykonany na lekcjach budownictwa w programie Revit MEP przez uczniów klasy 4 energetyki odnawialnej w Kolbuszowej sesji szkolnej 2015/2016
Render projektu ubikacji szkolnej ZST Kolbuszowa na lewym skrzydle


Instalacja sanitarna szkoły w aksonometrii. 

Kwalifikacja B.08 >>Materiały dydaktyczne dla ucznia.

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

3a) Montaż sieci kanalizacyjnych
3b) Budowa sieci kanalizacyjnych4. Sieci gazociągowe. 4a) Montaż sieci gazowych


Wykonaj prezentację na podstawie zakresu tematu wydanego przez nauczyciela. 
Prezentacje wykonaj w programie PowerPoint i zapisz w formacje *.pptx
Prezentację należy wykonać tak aby:
1. Na wszystkich slajdach była ta sama czcionka, np 22
2. Każdy slajd miał nagłówek tematyczny
3. Obrazki z materiałów źródłowych były wyszukane w internecie w formie kolorowej i wklejone do prezentacji.
 Przykładowa prezentacja jest umieszczona wyżej do obejrzenia.
1. Montaż sieci cieplnej 713Kwalifikacja B.09.  >> Instalacje <<1. Instalacje wodociągowe.

 Armatura


Montaż umywalekMateriał do wykonania rysunków  z techniki robót instalacyjnych.
Rysunki należy wykonać o obrysie rzutu istniejącej ubikacji szkolnej. Jak niżej


=========================================

Technik budownictwa w Kolbuszowej

=========================================

Revit MEP Instalacja sanitarna lewego skrzydła szkoły ZST

Celem zadania jest wykonanie projektu przebudowy istniejącej instalacji sanitarnej, na przybory podwieszane z ukrytą instalacją sanitarną za ścianą g-k


1. Pobieramy  >> plik << przygotowany przez nauczyciela na dysk twardy do swojego folderu np. [ Jan Brzęszyszczykiewicz ]  Uwaga nie na pulpit !!W tym ćwiczeniu należy dodać 2 umywalki, 1 pisuar i drenażu, 1 miskę ustępową
Szkolenia pliku


■ Kliknij ➤ Otwórz.
■ W lewym panelu okna dialogowego Otwórz kliknij folder Training Files i otwórz Imperial \ 04_Plumbing Systemy \ RME_Plumb_Design_01_i.rvt.
Umieść toalety ściennych
1 W Przeglądarce projektu rozwiń Wyświetleń (dyscyplina) ➤ ➤ Projektowanie Sanitarne - konstrukcyjne ➤ Rzuty i sprawdzić, czy Level 1 - Plumbing Plan - Projekt jest otwarty.
2. Powiększ obszar toalety

UWAGA Aby zidentyfikować nazwę obszaru i liczby, przesuń kursor nad miejscem i odnoszą się do podpowiedzi lub pasek stanu w celach informacyjnych.

1. Powiększamy obszar ubikacji męskiej na lewym skrzydle szkoły


2. Przechodzimy do zakładki [konstrukcje]


  3. W panelu [model] wybieramy narzędzie linia


 4. Wybieramy rodzaj linii na [ponad] i rysujemy jak na rysunku.
 5. Wstawiamy umywalkę. W tym celu przechodzimy do zakładki [Systemy]
-> w panelu [ orurowanie ] klikamy [osprzęt hydrauliczny]

 6. W oknie bocznym [Właściwości] klikamy [wczytaj]7. Przechodzimy do folderu C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\Poland\...
 i wybieramy umywalkę8. Wstawiamy umywalki w miejscu linii

9. Wybieramy narzędzie [przesuń] i przesuwamy lewą umywalkę o 10 cm


 10. Przechodzimy do lewego okna [przeglądarka projektu] i wybieramy widok [3d plumbing]


11. Wstawienie wpustu podłogowego


12. Korekta położenia wpustu podłogowego ze 100 na 150 cm od ściany.


Ponownie wykonujemy punkt 10 w celu podglądu [3d plumbing]
----

Połączenie systemu rurowego [Sanitarny męski_1]

Pobierz kolejny plik  >> plik 2<<

1. Przechodzimy do widoku [Level 1 - Plumbing Plan - Design]
2. W zakładce [widok] klikamy [interfejs użytkownika] i wybieramy [przeglądarka systemowa], z prawej strony pojawi się okienko jak na obrazku.

3. Przechodzimy do widoku 3d plumbing

4. Zaznaczany jeden z przyborów sanitarnych np umywalkę i klikamy ikonkę [rury]


 5. Wpisujemy nazwę naszej instalacji Sanitarne męski_1 i zaznaczamy opcję
[otwórz w edytorze systemu]

6. Wybieramy wszystkie przybory.7. Wciskamy przycisk [zakończ]


 8. Klikając ikonkę [generuj układ]\
9. Umieść podstawę
 10. Podaj głębokość umieszczenia podstawy  -200 cmWykujemy dodatkową modyfikacje poziomów, tak aby zmieściły się w zabudowie 30 centymetrowej ścianki gipsowo kartonowej.


11. Wybieramy [Typ rozwiązania] na sieć 5 z 6 
12. Wybierz typ rozwiązania i kliknij zakończ


Podłączenie umywalek do istniejącego układu męski_1

Pobierz >>plik 3<< i zapisz w swoim folderze na dysku D.
Montaż sieci kanalizacyjnych