wtorek, 24 października 2017

Układy sterowania i regulacji maszyn

Zastępstwo z zakresu: Układów sterowania i regulacji maszyn
Temat: Montowanie i sprawdzanie układów automatyki
Zadanie: Odpowiedz na pytania 
1. Co rozumiesz pod pojęciami: wielkość, wartość, jednostka?
2. Co to jest: automatyka, sygnał, zakłócenie, informacja, obiekt, obiekt jednowymiarowy
i wielowymiarowy, sterowanie, urządzenie sterujące, układ sterowania, regulacja?
3. Co to jest otwarty układ sterowania?

4. Co to jest zamknięty układ sterowania?

Odpowiedzi znajdują się w pierwszym dziale skryptu
Obiekt sterowania w postaci blokowej

Schemat blokowy otwartego układu sterowania


Sterowanie ręczne w układzie otwartymsobota, 21 października 2017

Wycieczka budowlańców z ZST 2017

W Czwartek, budowlańcy z ZST w Kolbuszowej, przyglądali się procesowi betonowania stropu monolitycznego. Standardowo nie wpuszcza się wycieczek podczas betonowania tak dużego stropu, gdyż jest to proces wymagający szczególnej uwagi i ostrożności. Dla uczniów z Kolbuszowej zrobiono jednak wyjątek.W Czwartek, budowlańcy przyglądali się procesowi betonowania stropu monolitycznego na ulicy Rzeszowskiej.
Standardowo nie wpuszcza się wycieczek podczas betonowania tak dużego stropu, gdyż jest to proces wymagający szczególnej uwagi i ostrożności. Dla uczniów z Kolbuszowej zrobiono jednak wyjątek.
Powstający budynek jest konstrukcją szkieletową monolityczną częściowo wspartą na słupach, częściowo na ścianach żelbetowych. Obiekt ma ponad 40 metrów w rzucie i 7,2 metra największej rozpiętości stropu. Grubość stropu to 25 cm. Na uwagę zasługuje technologia ukrytych głowic słupowych, dzięki zastosowaniu trzpieni w strefie przebicia stropu przez słup. Trzy naroża płyty stropowej są wsparte wspornikowo, co wymusiło zastosowanie dodatkowych belek w strefie zginania, oczywiście belki również są ukryte, podobnie jak głowice. Głębokość posadowienia budynku, to ponad 3 metry z dodatkową podmianą części gruntu, co przy 1 metrze przemarzana gruntu na podkarpaciu jest dużym naddatkiem, wynikającym z istnienia słabych warstw  w części planowanego posadowienia. Kolejną trudnością z którą musieli zmierzyć się inżynierowie był wyskoki poziom wody będący konsekwencją sąsiedztwa rzeki Nil. W tym przypadku zastosowano igłofiltry do osuszania wykopów pod fundamenty. Ostatnią zasługującą na uwagę innowacją było zastosowanie technologii zagęszczania gruntu poprzez mechaniczne mieszanie piasku gliniastego z cementem bezpośrednio na podłożu. Tego typu rozwiązanie znacznie skraca czas robót, bo unikamy konieczności wykonania chudego betonu.

Reasumując: Pogoda sprzyjała robotnikom przy betonowaniu i nam przy zwiedzaniu.