wtorek, 24 października 2017

Układy sterowania i regulacji maszyn

Zastępstwo z zakresu: Układów sterowania i regulacji maszyn
Temat: Montowanie i sprawdzanie układów automatyki
Zadanie: Odpowiedz na pytania 
1. Co rozumiesz pod pojęciami: wielkość, wartość, jednostka?
2. Co to jest: automatyka, sygnał, zakłócenie, informacja, obiekt, obiekt jednowymiarowy
i wielowymiarowy, sterowanie, urządzenie sterujące, układ sterowania, regulacja?
3. Co to jest otwarty układ sterowania?

4. Co to jest zamknięty układ sterowania?

Odpowiedzi znajdują się w pierwszym dziale skryptu
Obiekt sterowania w postaci blokowej

Schemat blokowy otwartego układu sterowania


Sterowanie ręczne w układzie otwartymBrak komentarzy: