czwartek, 11 października 2018

R.22 Egzaminy praktyczne

R.22 Egzaminy praktyczne


R.22 czerwiec 2015
R.22 wrzesień 2015

R.22_czerwiec 2016_Werynia
R.22 Styczeń 2017

R.22 czerwiec 2017

wtorek, 29 maja 2018

Podstawy budownictwa 1a

EGZAMIN POPRAWKOWY Z PODSTAW BUDOWNICTWA
INSTRUKCJA DLA UCZNIA
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz się tylko na kartach odpowiedzi.
3. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
Na ocenę pozytywną należy udzielić 50% odpowiedzi pozytywnych. Jeno pytanie to jeden punkt. Ocena
dostateczną można uzyskać za 75%, dobrą za 86% i bdb za 95%
Zestaw zadań testowych
Wybierz poprawną odpowiedź, zaznaczając odpowiednią literę.
1. Obiektem małej architektury jest:
a) kiosk,
b) kapliczka,
c) barakowóz,
d) domek letniskowy.
2. Schronisko turystyczne jest budynkiem:
a) mieszkalnym,
b) administracyjnym,
c) użyteczności publicznej,
d) zamieszkania zbiorowego.
3. Budowlą inżynierską jest:
a) wiadukt,
b) fontanna
c) dworzec,
d) piaskownica.
4. Do elementów konstrukcyjnych w budynku zaliczamy:
a) ściany nośne,
b) ściany działowe,
c) ściany osłonowe,
d) ściany kominowe.
5. Do elementów wykończeniowych budynku zaliczamy:
a) attyki,
b) stropy,
c) schody,
d) podłogi.
6. Jeżeli ściany konstrukcyjne są usytuowane prostopadle do podłużnej osi budynku, to tworzą układ
konstrukcyjny:
a) podłużny,
b) krzyżowy,
c) poprzeczny,
d) szkieletowy.
7. Jeżeli ściany konstrukcyjne są usytuowane prostopadle i podłużnie w stosunku do osi budynku, to
tworzą układ:
a) mieszany,
b) poprzeczny,
c) krzyżowy,
d) podłużny.
1
8. Do elementów architektonicznych budynku zaliczamy:
a) portale,
b) stropy,
c) fundamenty,
d) ścianki działowe.
9. W budynkach mieszkalnych pomieszczenie, które ogniskuje życie rodzinne to:
a) kuchnia,
b) pokój rodziców,
c) pokój dzieci,
d) pokój dzienny.
10. Budynki, w których pionowymi elementami nośnymi są słupy i ściany są to budynki o konstrukcji:
a) ścianowej,
b) półszkieletowej,
c) szkieletowej,
d) prefabrykowanej.
11. Stan budynku, w którym wykonano cały ustrój nośny z dachem oraz ściany działowe to:
a) stan wykończeniowy,
b) stan zerowy,
c) stan surowy,
d) stan surowy zamknięty.
12. Budynek wykonany sposobami rzemieślniczymi to budownictwo:
a) uprzemysłowione,
b) tradycyjne,
c) szkieletowe,
d) prefabrykowane.
13. Z jakiego materiału wykonane są elementy systemu YTONG:
a) z gipsobetonu,
b) z betonu komórkowego,
c) z żelbetu,
d) ze styropianu.
14. Budynki mieszkalne, przemysłowe, rolnicze, biurowe, usługowe zakwalifikowano do jednej grupy ze
względu na:
a) liczbę traktów,
b) usytuowanie,
c) wielkość,
d) przeznaczenie.
2
KARTA ODPOWIEDZI
Imię i nazwisko................................................................................................
Rozpoznawanie obiektów budowlanych

Zakreśl poprawną odpowiedź.

niedziela, 27 maja 2018

Ranking uczelni

minęło 15 lat od czasu ukończenia studiów i widzę że moja uczelnia PŚ , spadła tylko o 4 pozycje w stosunku do roku 2004. Ale nadal nie jest źle. Dla przykładu PRZ jest na 42 miejscu, a Uniwersytet Rzeszowski na 51 miejscu.

https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich