środa, 17 kwietnia 2019

Wycieczka na budowę Asseco Rzeszów

Dnia 10.04.2019 roku, odbyła się wycieczka na teren budowy budynku Asseco Rzeszów, budowa jest realizowana przez firmę budowlaną BESTA. Wejście na teren budowy odbyło się w najwyższej staranności o BHP. Firma Besta dostarczyła dla uczniów nowe obuwie klasy S4. Budowany obiekt znajduje się na planie prostokąta z łukową wklęśniętymi ścianami bocznymi. Głównymi elementami konstrukcyjnymi są słupy żelbetowe oraz stropu 30 cm grubości z ukrytymi belkami nośnymi. Na stropie zastosowano nowatorskie rozwiązania zbrojenia na przebicie stropu , firmy HALFEN. Kolejną ciekawostką były schody betonowe w części prefabrykowane opierane na monolitycznych spocznikach.

----

Opracował, Bartłomiej Durak

czwartek, 28 marca 2019

Modernizacja obiektu szkoły

Witam!. Po serii wizualizacji ZST przyszedł czas na zmaterializowanie wizji szkoły 3D. Makieta powstanie z projektu wykonanego w Revicie na zlecenie Pana M.Bryka.
Cześć projektową i dobór materiałów wykona inż. budownictwa Barek Durak wraz z uczniami klasy 2B
Cześć wykonawczą: cięcie i dopasowanie materiałów wykona: inż. budownictwa M.Woźniak wraz z uczniami klasy 3B
Skala 1:50
Wymiar makiety 210cm x 120cm samego obiektu.
Materiały: spienione PCV
południe
wschód
zachód
północ
Dane do wykonania kształtek


czwartek, 7 marca 2019

II etap XXXII OWiUB


2 marca 2019 roku w Rzeszowie odbył się II etap XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W olimpiadzie udział wzięli uczniowie klasy 4B:
 • Julia Lubera, 
 • Kamil Serafin, 
 • Przemysław Przybyło.

Jury II etapu olimpiady składało się z: 
dr inż. Marzena  Kłos     Politechnika Rzeszowska
dr hab.inż. prof. PRz Lech Lichołai Politechnika Rzeszowska
dr inż. Grzegorz Bajorek Politechnika Rzeszowska
dr inż. Lidia  Buda-Ożóg Politechnika Rzeszowska
dr inż. Grzegorz Bajorek Politechnika Rzeszowska
Rusinek Barbara (przewodniczący)
Miąsik Przemysław (wiceprzewodniczący)
Kozłowska Krystyna (sekretarz)Arkusze zadań A

Arkusze zadań B


piątek, 11 stycznia 2019

Grunty budowlane

1. Analiza makroskopowa gruntów spoistych


Rys. 1. Uformowana kulka z gruntu

Rys. 2. Wałeczek o średnicy 3mm

Rys. 3. Wałeczek spękany podłużnie

Rys. 4. Wałeczek spękany poprzecznie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie obserwacji wałeczka określamy stan gruntu
Określamy: 
 • stan zwarty - gdy z gruntu nie można uformować kulki, 
 • stan półzwarty - gdy można uformować kulkę, lecz wałeczek pęka podczas pierwszego wałeczkowania (liczba wałeczkowań równa 0), 
 • stany twardoplastyczny, plastyczny i miękkoplastyczny - na podstawie liczby kolejnych wałeczkowań tej samej kulki, biorąc pod uwagę ile razy uzyskano niespękany wałeczek średnicy 3 mm. Liczba zarejestrowanych wałeczków powinna oznaczać liczbę wałeczków z tej samej kulki, które nie popękały. Próbę wałeczkowania powtarza się co najmniej trzykrotnie. Za miarodajną przyjmuje się najwyższą z uzyskanych liczb wałeczkowań. 


 • stan płynny - gdy grunt w trakcie tworzenia się z niego kuleczki rozmazuje się na dłoni.

Wskazówki dodatkowe ułatwiające określenie rodzaju i stanu gruntu spoistego: 

 • wałeczkujemy kulkę o średnicy 7mm do grubości wałeczka 3mm; 
 • liczba wałeczkowań oznacza ile razy uzyskujemy wałeczek o średnicy 3mm do jego charakterystycznych spękań, jeśli wałeczek pęka w czasie czwartego wałeczkowania to oznacza ilość wałeczkowań równą 3;
 • po zachowaniu się wałeczka i jego wyglądzie określimy rodzaj gruntu spoistego; 
 • grunty bardzo spoiste pozwalają się wałeczkować do grubości 1mm; 
 • grunt zwarty nie poddaje się naciskowi palców; 
 • grunt półzwarty pozwala formować się w kulkę, nie wałeczkuje się; 
 • pył mało wilgotny pozostawia na palcach jasną mączkę, a glina i iły nie
===================================================================
Projekty wykonane w programie mathcad z mechaniki gruntów w celach dydaktycznych

Osiadania ławy fundamentowej

Skarpa


Pale fundamentowe