DIY & IT

European Men's Equipped Powerlifting Championships

Vice mistrz Europy w podnoszeniu ciężarów, Bartek BEBŁO, uczeń 1 kl. Technika budownictwa.
Dnia 28.04.2019 w miejscowości Pilsen Czechy, odbyły się europejskie zawody podnoszenia ciężarów w trójboju European Men's Equipped Powerlifting Championships. 
Nasz uczeń Wycisnął łącznie 497.5 kg, a jego najlepszym wynikiem w jednym podejściu było 200.0 kg. 
W wadze 66 kg wyprzedził go tylko Rosjanin, wyciskając w jednym podejściu 5 kg więcej. Układy sterowania i regulacji maszyn

Temat: Montowanie i sprawdzanie układów automatyki
Zadanie: Odpowiedz na pytania 
1. Co rozumiesz pod pojęciami: wielkość, wartość, jednostka?
2. Co to jest: automatyka, sygnał, zakłócenie, informacja, obiekt, obiekt jednowymiarowy
i wielowymiarowy, sterowanie, urządzenie sterujące, układ sterowania, regulacja?
3. Co to jest otwarty układ sterowania?

4. Co to jest zamknięty układ sterowania?
Obiekt sterowania w postaci blokowej
Schemat blokowy otwartego układu sterowania


Sterowanie ręczne w układzie otwartym


Zainstaluj program do G-code

CncSetup453.exe, służący do pisania programu obrabiarek sterowanych numerycznie. 

Hasło na koncie student, to: poziomb

Instrukcję dotyczącą podstaw G-code znajdziesz na stronie
http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.php?action=efekty&subaction=arduino&item=18Narysuje kwadrat jak na załączonym obrazku

Zwalnianie miejsca na dysku C

Po czasie użytkowania komputera, zaczyna brakować miejsca na dysku C.
Już dawano przeniosłeś foldery: pobrane, obrazy, dokumenty, muzyka na dysk D, a miejsca dalej brak. Czas najwyższy zainteresować folderami systemowymi oraz ustawieniami przydziału pamięci.Punkt I. Zwalnianie pamięci wirtualnej. Zalecam tylko użytkownikom z dużą ilością pamięci fizycznej ram, min 8GB. 

Aby móc manipulować przydziałem pamięci dla pamięci wirtualnej udajemy się po kolei:
Start » Komputer » Klikamy PPM i wybieramy WłaściwościZ lewej strony wybieramy Zaawansowane ustawienia systemu

W sekcji wydajność wybieramy Ustawienia...
Przechodzimy do zakładki Zaawansowane
W sekcji Pamięć wirtualna wybieramy Zmień...
Teraz odznaczamy Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków

W tym momencie mamy możliwość wybrania dla poszczególnych partycji różnych opcji przydziału pamięci wirtualnej.

Możemy wybrać Rozmiar niestandardowy gdzie sami ustalamy ile ma być przydzielonego miejsca na tę właśnie pamięć.

Możemy wybrać Rozmiar kontrolowany przez system czyli system sam będzie dobierał rozmiar wielkości pamięci wirtualnej, ale nie tak jak domyślnie na wszystkich partycjach a tylko na tej dla której opcje ustawiamy.

Możemy również całkowicie wyłączyć pamięć wirtualną dla danej partycji wybierając Bez pliku stronicowania.

Po ustawieniu wszystkiego wybieramy Ustaw i wszędzie OK. Uruchamiamy ponownie system aby zmiany zostały zastosowane.

Punkt II. Wyłączenie tworzenia punktu przywracania systemu. 

Punkt przywracania może liczyć nawet 30 GB


Aby tego dokonać wchodzimy w: 

Start » Komputer » Klikamy PPM i wybieramy Właściwości

Z lewej strony wybieramy Ochrona systemu

Teraz wybieramy Konfiguruj...

W tym momencie mamy możliwość wybrania jak ma działać ta ochrona systemy, pierwsze dwie opcje różnią się tym jakie dane będą zapisywane w tej przestrzeni pamięci, a trzecia "Wyłącz ochronę systemu" wyłączy nam całkowicie rezerwowanie przez system pamięci na dysku dla potrzeb ochrony systemu i zwolni nam miejsce na dysku C.
Brak komentarzy: